Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Chương trình đào tạo nhân viên an ninh, nhân viên bảo vệ cho các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu du lịch, tòa nhà

Nghiệp vụ An ninh khách sạn

TÊN NGHỀ: NGHIỆP VỤ AN NINH KHÁCH SẠN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: SƠ CẤP
NGÀNH ĐÀO TẠO: DU LỊCH
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: TẬP TRUNG
1.Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ nhân viên an ninh trong khách sạn hoặc cơ sở lưu trú với trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về mất mát dưới mọi hình thức và đưa ra hành động xử lý thích hợp.
Về kiến thức:

 • Hiểu biết tổng quát về nghề Du lịch và tổ chức hoạt động của cơ sở dịch vụ lưu trú, lữ hành.
 • Hiểu biết về vệ sinh các nhân, các nguyên tắc vệ sinh
 • Biết các thuật ngữ nghiệp vụ

Về kỹ năng: sau khi hoàn thành chương trình học viên sẽ thực hiện thành thạo các kỹ năng như sau.

 • Chuẩn bị làm việc
 • Sử dụng bộ đàm và điện thoại
 • Kết thúc ca làm việc.
 • Đối với trình độ sơ cấp bậc 3 trở lên còn có thêm kỹ năng:  hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá.

Về thái độ:

 • Yêu nghề, tự hào về nghề nghiệp
 • Chăm sóc khách hàng
 • Chấp hành tốt nội quy, quy định tại nơi làm việc

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Bao gồm các vị trí:  Nhân viên bảo vệ, nhân viên an ninh, cán bộ quản lý an ninh

2.Thời gian đào tạo: 290 giờ
3.Đối tượng tuyển sinh: người lao động có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa phổ thông cơ sở.
4.Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/05/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
5.Giấy chứng nhận tốt nghiệp

 • Chứng chỉ  An ninhh khách sạn bậc 1/5
 • Chứng chỉ  An ninh khách sạn bậc 2/5
 • Chứng chỉ  giám sát An ninh khách sạn bậc 3/5 
 • Chứng chỉ quản lý An ninh khách sạn bậc 4/5 
 • Chứng chỉ quản trị An ninh khách sạn bậc 5/5