Đội ngũ giáo viên, đào tạo viên, chuyên gia

Đội ngũ giáo viên, đào tạo viên, chuyên gia

Đến hợp tác và giảng dạy các khóa học của UHM Academy là các chuyên gia đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Họ là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong bộ môn giảng dạy, có phương pháp giảng dạy theo hướng thực hành nghề nghiệp giúp người học nhanh chóng tiếp thu và thực hiện hầu hết các thao tác nghề cơ bản.

  1. Chuyên gia
  2. Đào tạo viên cao cấp
  3. Đào tạo viên
  4. Giảng viên
  5. Giáo viên
  6. Nghệ nhân
  7. Thợ lành nghề