Thư viện giáo trình - tài liệu học tập

Thư viện giáo trình - tài liệu học tập

Giáo trình

 1. Nghiệp vụ Lễ tân
 2. Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ khách sạn
 3. Nghiệp vụ Buồng
 4. Nghiệp vụ Nhà hàng
 5. Nghiệp vụ Chế biến món ăn Á
 6. Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu
 7. Nghiệp vụ Chế biến bánh ngọt và bánh mì
 8. Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch
 9. Nghiệp vụ Điều hành Tour
 10. Nghiệp vụ Điều hành Lữ hành
 11. Nghiệp vụ Đại lý lữ hành
 12. Nghiệp vụ Quản lý khách sạn
 13. Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Đề cương bài giảng


Tài liệu tham khảo